Heeft u persoonlijke hulp nodig?

Chat met een Pixartprinting-medewerker

Start de chat

Bel de klantenservice

Bel

Stuur een bericht en dien een hulpverzoek in

Vul het formulier in

Privacybeleid

Door contact op te nemen met onze klantenservice via de beschikbare kanalen in het gedeelte "Hulp nodig?" van de website, zal Pixartprinting S.p.A., als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, uw gegevens kunnen gebruiken om te reageren op uw melding of verzoek om informatie. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze klantenservice altijd aan uw verwachtingen voldoet, behoudt Pixartprinting S.p.A. zich het recht voor om u via e-mail uit te nodigen om enquêtes in te vullen over uw ervaring en mate van tevredenheid. Als u bij onze website bent geregistreerd, vindt de verwerking plaats gedurende de tijd dat u geregistreerd bent en in ieder geval tot het einde van het belastingjaar na annulering van de registratie van de gebruiker. In de andere gevallen worden de gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek naar behoren te behandelen en worden ze bewaard tot het einde van het belastingjaar volgend op het verzoek om informatie.

 We herinneren u eraan dat u, door in te loggen op uw Persoonlijke pagina of door te schrijven naar support@pixartprinting.com, altijd toegang heeft tot uw gegevens en deze kunt wijzigen, bijwerken of wissen, en ze kunt ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en kunt verzoeken om de overdracht van uw gegevens bij een andere partij. Als uw rechten worden geschonden, kunt u bovendien een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit van een lidstaat, zoals de Garante (Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit) voor de bescherming van uw persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it). Voorts heeft u het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Raadpleeg de volledige tekst van het privacybeleid voor meer informatie. Pixartprinting S.p.A. Privacybeleid.

Pixartprinting S.p.A.

Meer weergeven Minder weergeven