Behöver du anpassad hjälp?

Chatta med en Pixartprinting-operatör

Starta chatten

Ring kundtjänst

Ring

Skriv till oss och öppna ett ärende

Fyll i formuläret

Sekretess- och integritetspolicy

Genom att kontakta vår kundtjänst på de sätt beskrivs i avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen kommer Pixartprinting SpA, i rollen som datakontrollant, att kunna använda dina uppgifter för att svara på din förfrågan eller begära information. För att säkerställa att kvaliteten på vår kundtjänst alltid uppfyller dina förväntningar förbehåller sig Pixartprinting SpA rätten att via e-post bjuda in dig att fylla i undersökningar om din upplevelse och tillfredsställelse. Om du är registrerad på webbplatsen kommer behandlingen att ske under hela din registrering och under alla omständigheter fram till slutet av beskattningsåret efter att användarens registrering har upphävts. I övriga fall lagras uppgifterna under den tid som krävs för att vederbörligen hantera ditt ärende och kommer att lagras fram till slutet av skatteåret efter att ärendet behandlats.

 Vi påminner dig om att genom att logga in på Dina sidor eller genom att skriva till support@pixartprinting.com kan du alltid komma åt dina uppgifter och ändra, uppdatera eller radera informationen och få dem i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format samt begära överföring av dina uppgifter till en annan part. Om dina rättigheter inte uppfylls kan du dessutom lämna in ett klagomål till en medlemsstats dataskyddsmyndighet såsom Garante (italienska dataskyddsmyndigheten) för ditt personuppgiftsskydd (www.garanteprivacy.it). Du har dessutom rätt att när som helst, av skäl som är kopplade till din specifika situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som berör dig.

Se den fullständiga texten i sekretesspolicyn för mer information. Pixartprinting S.p.A. Sekretess- och integritetspolicy.

Pixartprinting S.p.A.

Visa mer Visa mindre